160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד

בשיתוף אדר' חיים ורדה

160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד
160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד
160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד
160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד
160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד
160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד
160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד
160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד
160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד
160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד
160 יח"ד - רובע ט"ז אשדוד

תכניות DRAWINGS

תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS