86 יח"ד מעל מרכז מסחרי

אשדוד - חב' מגדלי נוף חן בשיתוף אדר' חיים ורדה

86 יח"ד מעל מרכז מסחרי
86 יח"ד מעל מרכז מסחרי
86 יח"ד מעל מרכז מסחרי
86 יח"ד מעל מרכז מסחרי
86 יח"ד מעל מרכז מסחרי
86 יח"ד מעל מרכז מסחרי
86 יח"ד מעל מרכז מסחרי
86 יח"ד מעל מרכז מסחרי
86 יח"ד מעל מרכז מסחרי
86 יח"ד מעל מרכז מסחרי
86 יח"ד מעל מרכז מסחרי

תכניות DRAWINGS

תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS