62 יח"ד - רובע ט"ו אשדוד

בשיתוף אדר' וולטר שינקמן

62 יח"ד - רובע ט"ו אשדוד
62 יח"ד - רובע ט"ו אשדוד
62 יח"ד - רובע ט"ו אשדוד
62 יח"ד - רובע ט"ו אשדוד
62 יח"ד - רובע ט"ו אשדוד
62 יח"ד - רובע ט"ו אשדוד
62 יח"ד - רובע ט"ו אשדוד
62 יח"ד - רובע ט"ו אשדוד

תכניות DRAWINGS

תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS
תכניות DRAWINGS