ציבורי - PUBLIC

משרדנו עוסק בתכנון אדריכלי ציבורי עבור לקוחות מוסדיים בתחומי החינוך והספורט.

וכן גם תכנון מבני דת כגון בתי כנסת ובתי מדרש.

משרדנו מחויב למתן פתרונות יצירתיים ולחשיבה אדריכלית חדשנית המעניקה לכל פרויקט את אופיו הייחודי.

Our firm engages in public architectural design for institutional clients in the fields of education and sports

As well as planning religious buildings such as Synagogues and Study halls

We are committed to providing creative solutions and innovative architectural thinking that gives each project its unique character