פרטי - PRIVATE

המשרד מתמחה בתכנון בתי מגורים צמודי קרקע,
חד ודו- משפחתיים ובהרחבות ותוספות בנייה ללקוחות פרטיים.
אנו מתמחים גם בהכשרת חריגות בנייה קיימים וטיפול עד לקבלת היתר בנייה ו/או טופס 4.

Our firm specializes in designing single and semi-attached houses

New extensions and building additions for private customers

Obtainig permits and Tofes 4 for existing homes