שינוי תב"ע - TABA

משרדנו מתמחה בשינויי תב"ע נקודתיים ומתארים.
למשרדנו הידע והניסיון הרב מול המנהל האזרחי באיו"ש וכן
אישרנו עשרות תבע"ות עבור לקוחות פרטיים ועבור רשויות שונות.

Our office specializes in zoning changes "Taba" dealing with Bet-El and municipality bureaucracy until a building permit and "Tofes 4"  is obtained